องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”ทำเนียบบุคลากร


นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง//งานพัสดุ
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 12
วันนี้ 7
วานนี้ 10
เดือนนี้ 162
เดือนก่อน 265
ปีนี้ 2,133
ปีก่อน 2,417