องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”ทำเนียบบุคลากร


แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานนิติการ
คู่มือการบริการ
งานกิจการสภา
งานจัดเก็บรายได้
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 5
วันนี้ 9
วานนี้ 10
เดือนนี้ 168
เดือนก่อน 201
ปีนี้ 619
ปีก่อน 2,417