องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 66 View : 172
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :