องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 66 View : 158
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :