องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 66 View : 114
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :