องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566


สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
img-907143225-0009.tif   7 ก.ย. 66 5
img-907143225-0008.tif   7 ก.ย. 66 6
img-907143225-0007.tif   7 ก.ย. 66 5
img-907143225-0006.tif   7 ก.ย. 66 6
img-907143225-0005.tif   7 ก.ย. 66 5
img-907143225-0004.tif   7 ก.ย. 66 5
img-907143225-0003.tif   7 ก.ย. 66 6
img-907143225-0002.tif   7 ก.ย. 66 6
img-907143225-0001.tif   7 ก.ย. 66 5
วันที่ : 7 กันยายน 66 View : 12
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :