องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: ประกาศกำหนดสมัยประชุม


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ (พ.ศ.2563)


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
กำหนดสมัยประชุม.rar   1 พ.ค. 63 13
  View : 48
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :