องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
034 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริ.rar   14 พ.ค. 64 58
  View : 162
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :