องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ประกาศองค์นโยบายบบุคคล.rar   1 ก.ค. 63 0
  View : 40
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :