องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563


ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563   9 ส.ค. 64 57
  View : 108
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :