องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.rar   13 ม.ย. 63 15
  View : 48
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :