องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบกองทุน สปสช. 1 พ.ค. 63 42
คณะกรรมการกองทุน สปสช. 1 พ.ค. 63 35
สรุปผลการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 30
แผนการเงิน สปสช. 29 ม.ย. 63 33