องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 27 พ.ค. 63 19
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 27 พ.ค. 63 17
แบบขอรับข้อมูลข่าวสาร 27 พ.ค. 63 17