องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน 27 ต.ค. 63 754
โครงการสำรวจสุนัขและแมว 27 ต.ค. 63 1795