องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2567 10 มิ.ย. 67 11
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2567 14 พ.ค. 67 17
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 14 พ.ค. 67 22
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 14 มี.ค. 67 88
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2566 9 ม.ค. 67 87
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 15 พ.ย. 66 84
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 25 ต.ค. 66 58
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2566 7 ก.ย. 66 255
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 124
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 7 ก.ย. 66 201
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 157
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 376
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 358
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 389
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 351
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 371
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 381
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 402
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 346
ประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565 24 ม.ค. 65 947
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 8 ส.ค. 64 677
ประชุมสภา ปี2564 19 มี.ค. 64 1239
ประชุมสภา ปี2563 27 ต.ค. 63 853
ประชุมสภา ปี2562 27 ต.ค. 63 809