องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”ทำเนียบบุคลากร


นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 4
วันนี้ 3
วานนี้ 6
เดือนนี้ 109
เดือนก่อน 320
ปีนี้ 1,015
ปีก่อน 2,757