องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”ทำเนียบบุคลากร


แผนงานสาธารณสุข
นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 5
วันนี้ 1
วานนี้ 15
เดือนนี้ 236
เดือนก่อน 414
ปีนี้ 2,223
ปีก่อน 2,757