องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (014) 19 มี.ค. 67 10
รายงานการเงินประจำปี 12 ธ.ค. 66 44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 20 ก.ค. 66 84
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 20 ก.ค. 66 91
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 20 ก.ค. 66 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.66 16 ก.พ. 66 235
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค. 66 16 ก.พ. 66 225
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 16 ก.พ. 66 218
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 16 ก.พ. 66 240
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 16 ก.พ. 66 224
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 15 ก.พ. 66 243
งบแสดงฐานะการเงิน 22 มิ.ย. 65 361
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 433
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 22 ม.ย. 65 488
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง 22 ม.ย. 65 491
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 466
สลิปเงินเดือน 3 ก.ย. 64 1058
รายผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 14 พ.ค. 64 610
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 14 พ.ค. 64 603
ข้อบัญญัติงบประมาณ 14 พ.ค. 64 628