องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: ฐานข้อมูลคนพิการ ปีงบปะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ฐานข้อมูลคนพิการ ปีงบปะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 23 มิถุนายน 65 View : 395
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :