องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562 อบต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562 อบต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 25 มิ.ย. 63 (ดูู 7)

โครงการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด Covid-19

โครงการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 46)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย... วันที่ 30 ม.ย. 63 (ดูู 30)

ประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

ประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย... วันที่ 30 ม.ย. 63 (ดูู 27)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... วันที่ 30 ม.ย. 63 (ดูู 47)

กิจกรรมกองทุนสปสช.

กิจกรรมกองทุนสปสช.... วันที่ 29 ม.ย. 63 (ดูู 30)