องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  การทุจริตประจำปี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 2563 ไตรมาส 2   1 ก.ค. 63 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 2563 ไตรมาส 1   1 ก.ค. 63 0
  View : 45
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :