องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 2561-2564   1 ก.ค. 63 1
  View : 44
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :