องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ศพด.บ้านทุ่งหมื่นทุ่งแสน 13 ม.ย. 63 50
ศพด.บ้านทัพไทย 13 ม.ย. 63 39
ศพด.บ้านหัวนา 13 ม.ย. 63 35