องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ :: การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA)


 การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563
 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เพิ่มเติมคำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563   9 มิ.ย. 63 10
คำสั่ง แต้งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) พ.ศ. 2563   5 มิ.ย. 63 30
การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563 ด้านที่ 5   5 มิ.ย. 63 13
การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563 ด้านที่ 4   5 มิ.ย. 63 7
การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563 ด้านที่ 3   5 มิ.ย. 63 8
การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563 ด้านที่ 2   5 มิ.ย. 63 9
การประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2563 ด้านที่1   5 มิ.ย. 63 14
  View : 29
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :