องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: ประชุมสภา ปี 2565


ประชุมสภา ปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   25 ม.ค. 66 2
วันที่ : 24 มกราคม 65 View : 310
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :