องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2566 7 ก.ย. 66 14
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 13
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 7 ก.ย. 66 12
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 13
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 192
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 174
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 177
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 170
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 186
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 192
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 208
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 164
ประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565 24 ม.ค. 65 690
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 8 ส.ค. 64 587
ประชุมสภา ปี2564 19 มี.ค. 64 1040
ประชุมสภา ปี2563 27 ต.ค. 63 765
ประชุมสภา ปี2562 27 ต.ค. 63 715