องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”ทำเนียบบุคลากร


แผนงานสาธารณสุข
นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 6
วันนี้ 10
วานนี้ 21
เดือนนี้ 318
เดือนก่อน 362
ปีนี้ 1,891
ปีก่อน 2,757